Bättre mobiluppkoppling på fjärrtåg

Regeringen menar att uppkoppling på fjärrtåg kan förbättras. Arkivbid

Nu träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth och digitaliseringsminister Anders Ygeman branschföreträdare och myndigheter för att diskutera hur uppkopplingen på fjärrtåg kan förbättras.

– Att resa med tåg är inte bara klimatsmart, det ger också möjlighet att både slappna av och arbeta under resan. Därför behöver uppkopplingen förbättras så att tågresenärer har bättre tillgång till nätet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen står värd för rundabordssamtalen där bland annat Trafikverket, Post- och telestyrelsen och flera representanter från mobilföretag och tågoperatörer deltar. 

– Uppkopplingen på tågen fungerar för dåligt. Nu samlar vi bransch och myndigheter för att gemensamt lösa problemen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Samtalen kommer ligga till grund för det framtida arbetet med mobiluppkopplingen på fjärrtåg.