Gränsöverskridande järnvägstrafiken mellan Kroatien och Slovenien förbättras

Kroatisk dieselelektrisk multipelenhet för regionala transporter med serienummer 7023. Foto: HZ Putnicki

Kroatien och Slovenien har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) värt 2,8 miljoner euro om förbättring av järnvägstrafiken mellan de två länderna.

Avtalet är en del av kontinentala European Connect2CE-projektet, Det undertecknades av VD:n för Slovenian Railways (SZ), Darja Kocjan, och styrelseordföranden för den kroatiska järnvägsoperatören (HZ), Zeljko Ukic, beskriver riktlinjer och åtgärder som krävs för en bättre service mellan dessa två länder.

För närvarande finns 14 regelbundna, sex säsongsbetonade och 20 gränsöverskridande avgångar vid den kroatisk-slovenska gränsen.

HZ och SZ har kommit överens om att förbättra kvaliteten och turtätheten för internationella tjänster. De vill också öka och förbättra tillgängligheten till gränsöverskridande biljetter, införa cateringservice och främja specialpriser. Cirka 130 000 passagerare reste med tåg mellan Kroatien och Slovenien förra året.