Passagerartrafiken startade igen efter 50 år på en nedlagd linje i Hamburg

Operatören NEG:s tåg på den nyöppnade sträckan norr om Hamburg. Foto: NEG

Passagerartrafiken ”återvände” nyligen till den drygt 3 kilometer länga linjen mellan orterna Tornesch - Uetersen norr om Hamburg för första gången på mer än 50 år. 

Lokalbefolkningen uppmanas att använda den än så länge preliminära tågservicen, som snart kommer att bli permanent. Öppnandet av linjen återspeglar den betydande befolkningstillväxten i området under det mer än ett halvt sekel långa perioden sedan passagerartrafiken upphörde på sträckan. 

Trafiken bedrivs av Luxemburgs järnvägsoperatör CFL och dess tyska gods- och regionala dotterbolag NEG, som redan ansvarar för godstrafik på denna lokala myndighetsägda linje.

Linjen, som öppnades 1873, blev av med sin passagerarservice i maj 1965, men förblev öppen för godstrafik till och från ett pappersbruk i Uetersen. 

Planerna som utvecklades av lokala myndigheter för en ny öppning inbegriper även bygget av tre nya stationer längs linjen.

Det existerar för närvarande en omfattande lista över potentiella öppningsplaner för nedlagda linjer i hela Tyskland samt ett brett politiskt stöd.