Finländska tågoperatören VR förhandlar om passagerartrafik 

Den finländska tågoperatören VR bedriver även olönsam trafik i enlighet med den allmänna trafikplikten, alltså sin skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster, bland annat i form av regelbunden nattågstrafik till Lappland. Den upphandlade persontågstrafiken kompletterar VR:s utbud av tågtrafik på marknadsvillkor, vilket utgör den största delen av tågtrafiken. Foto: VR

Finlands Kommunikationsministerium och järnvägsoperatören VR inleder förhandlingar om en ny upphandling av tjänster i persontågstrafiken för tiden efter år 2020. Det nuvarande avtalet om upphandlad trafik och beslutet om trafik som omfattas av allmän trafikplikt gäller till december 2020. Diskussionerna om fortsättningen är bara på väg att komma i gång, men också följande upphandling kommer att omfatta åtminstone det nuvarande utbudet av tågavgångar. 

Kommunikationsministeriet upphandlar årligen av VR kommersiellt olönsam tågtrafik för cirka 30 miljoner euro. Upphandlingen gäller i huvudsak närtågstrafik med Sm2- och Sm4-materiel i tätortstrafiken i Södra Finland samt spårbusstrafik på de minst trafikerade linjerna i fjärrtrafiken.

En fungerande spårtrafik är nödvändig för att underlätta rörligheten och för att utvidga pendlingsregionerna. Samtidigt är tågtrafiken en betydande faktor med tanke på Finlands konkurrenskraft. Dessutom kan landet som sådant minska utsläppen från trafiken genom att överföra en allt större andel av transporterna till järnvägen.