Lineas öppnar direkt järnvägsförbindelse till "fyrlandsregionen"

Lineas olika typer av lokomotiv uppställda på en rangerbangård. Foto: Lineas

Lineas, den största privata operatören för järnvägsgods i Europa, utökar sitt Green Xpress-nätverk med en ny förbindelse mellan Antwerpen och "fyrlandsregionen" med Tyskland, Liechtenstein, Österrike och Schweiz.

Från och med den 15 december ansluter tre Xpress-tåg per vecka Antwerpen med Langweid-Foret i södra tyska regionen Schwaben och vidare med Wolfurt i den österrikiska regionen Vorarlberg. Ett stopp i Recklinghausen möjliggör också en direkt järnvägsförbindelse med Ruhrområdet.

I Schwaben kommer en välkänd stor speditör att intensifiera sin järnvägsverksamhet ytterligare och även öppna sina spår för externa kunder för att möjliggöra en modal övergång från väg till järnväg. På vägen till Vorarlberg transporteras också lasten med järnväg till Combi Cargo Terminal Wolfurt, vilket tidigare inte var möjligt.

- Det finns en tydlig efterfrågan från våra kunder när det gäller att utöka våra järnvägstjänster till Schwaben och Vorarlberg, säger Olivier Deprez, chef för Network Management & Alliances.

- Våra Green Xpress-tåg har redan visat att de är relevanta för att uppnå modalskift. Dessa produkter är perfekta när det gäller att samla olika typer av gods för transport från dessa regioner till och från de västra hamnarna och inlandet. Vi använder redan 23 Green Xpress-tåg av denna typ i alla delar av Europa. 

Lasten kan enkelt anslutas till hamnområdena i Antwerpen, Zeebrugge, Gent och Rotterdam och forslas via Antwerpens huvudnav. Lineas dagliga pendeltåg erbjuder också en direktförbindelse till de mer än 20 vanliga paneuropeiska Green Xpress-tågen.

Den nya förbindelsen börjar med tre tåg per vecka, vilket kommer att tillgodose efterfrågan från nya och befintliga kunder. Kapaciteten ökar stadigt eftersom efterfrågan förväntas växa snabbt.