Polska järnvägssektorn inom polska järnvägssektorn sänks

En järnvägsstation i staden Łódź i Polen. Foto: källa: szogun000 / Flickr

Den polska järnvägssektorn har avsikt att minska energiförbrukningen med 1,2 terawattimmar under de närmaste tio åren.

Tre huvudstadier kommer att genomföras för att uppnå en betydande minskning av förbrukningen. För det första vill man öka användningen av bromsenergi, ekokörning och installation av stort antal solfångare.

Året 2020 inleddes samtidigt med det nya bromsenergiprojektet som initierades av den polska regionala järnvägsoperatören Łódź Agglomeration Railway (ŁKA).

Från och med januari infördes ett nytt bokförings- och faktureringssystem hos PKP Energetyka, det polska järnvägsnätets enerlileverantör, och ŁKA, järnvägsoperatören i storkommunerna Łódź och Masovian. Innovationen tar hänsyn till den regenererande bromsenergin.

Besparingen kommer att redovisas av energimätarna, som har installerats på ŁKA:s tåg. Tidigare uteslöts denna typ av energi från beräkningarna. Enligt de preliminära uppskattningarna kommer användningen av bromsenergin att göra det möjligt för ŁKA att sänka sina kostnader med 20-25 procent.

- Genom att minska kostnaderna blir vi mer och mer konkurrenskraftiga. Detta kan observeras i form av det ökande antalet avgångar och antalet passagerare, säger Janusz Malinowski, VD för ŁKA.

1,2 terawattimmar av den planerade energivolymen kommer att resultera i en minskning av 1 miljon ton koldioxidutsläpp fram till 2030. Samma effekt skulle även en plantering av träd på 83 000 hektar kunna ge.

Hälften av den planerade elvolymen kommer att refereras till den regenererande bromsenergin. En annan hälft beror på ekokörning (400 gigawatt-timmar) och solenergi (200 gigawatt-timmar).

- Den mindre förbrukade energin på skenor är ett viktigt steg när det gäller att öka järnvägens konkurrenskraft. Som distributör och leverantör av energi till järnvägsföretag försöker vi leta efter lösningar som kan öka operatörernas energieffektivitet och minska energiförbrukningen, förklarar Leszek Holda, PKP Energetykas styrelseledamot.

I mars 2019 etablerade de polska järnvägsföretagen ett centrum for energieffektivitet för järnvägar (på polska Centrum Efektywności Energetycznej Kolei), CEEK.

Centret skapades för att främja energibesparingsprojekt och för att sammanbinda krafter i de olika segmenten inom den polska järnvägssektorn. Bland CEEK:s medlemmar finns PKP PLK (den nationella järnvägsinfrastrukturförvaltaren), PKP Energetyka (energileverantören), öperatörer för järnvägsgods (PKP Cargo, CTL Logistics, Lotos Kolej), passagerarföretag (PKP Intercity, ŁKA, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie) såväl som utbildnings- och forskningsinstitutioner (The Railway Research Institute, Warsaw University of Technology).

Föreningen organiserar möten och workshops för sina deltagare där de berättar om sina erfarenheter. De senaste seminarierna ägde rum i slutet av 2019. Deltagarna visade stort intresse för miljökörning och energimätning.

Källa: Rail Tech