Fläktsystemet som klarar av järnvägssektorns tuffa standarder

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Bild: ebm-papst

Den ökade digitaliseringen har  påverkat även transportsektorn, där allt större mängder känslig elektronik måste kylas effektivt.

Det finns fläktar som utvecklats för att kyla elektroniken i styrskåp, för att ge bra ventilation i persontåg, ventilera ut oönskad lukt från toaletter och för att kyla bromssystem.

Inom järnvägssektorn finns det applikationer som omfattas av speciella standarder. Ett exempel är EN 44545 som ställer krav på brandskyddet i järnvägsfordon. En annan standard är EN 50121-3-2 som ställer särskilda krav på installerade komponenters elektromagnetiska kompabilitet. Även här svarar ebm-papst kompakta fläktar upp mot de tuffa krav som ställs och de har utvecklats i enlighet med ” "EN 50533: 2011 features of the three-phase vehicle electrical system architecture, class 1." (Egenskaper hos trefasspänning i fördelningssystem på spårfordon).

Oavsett om det handlar om transport av människor eller gods så ställs det höga krav på de fläktlösningar som används. De måste vara pålitliga och driftsäkra, ljudnivåerna ska vara låga, de ska underlätta inbyggnad i olika applikationer och givetvis är det också viktigt att fläktarna är energieffektiva.

Effektiv kylning och komfort för transportsektorn

ebm-papst har ett brett program med fläktar utvecklade för transportsektorns behov och krav. De uppfyller också kraven i de olika standarder som är aktuella i den breda flora av applikationer där det krävs effektiv kylning.

För fordon med förbränningsmotorer, bränsleceller eller elektrisk drivteknik är det mängder av krav som ställs och som också påverkar valet av fläktar. Fordon ska bekväma, klara olika prestandakrav, vara bränslesnåla, klara långa sträckor om de är eldrivna och de ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Till denna kravbild ska läggas den efterlevnad som krävs av olika standarder. Järnvägssektorn har sina standarder, det finns standarder för hur fordon ska klara stötar och vibrationer, hur hög ljudnivåerna får vara och det finns även standarder för EMC-kompatibilitet och IP-skydd.

Fläktar för ett brett spektrum av applikationer

Eftersom mängden installerad kraftelektronik ökar i många applikationer inom transportsektorn, ökar också efterfrågan på kompakta fläktar som effektivt kyler känslig elektronik. Det är också därför fläktar från ebm-papst används inom ett brett spektrum av applikationer. Lastbilsförare, lokförare- och byggmaskinsförare är exempel på yrkeskategorier inom transportsektorn som kan glädjas åt perfekt kontrollerad luftkonditionering i sina hytter och där ebm-papst fläktar har en mycket central funktion.

Kraftfulla men också tysta

Närheten till människor betyder att fläktarna i många transportspecifika applikationer måste svara upp mot krav på att både vara kraftfulla, för att komforten ska hålla en bra nivå, och tysta. ebm-papst kompakta axialfläktar passar perfekt för att möta dessa krav i olika miljöer. De finns i storlekar från 25-25 mm och har som maximalt en luftprestanda på upp till 1000 m³/h.