SJ kommer att köra nattåg till och från Jämtland

SJ får fortsatt förtroende att köra nattåg till och från Jämtland. Foto: SJ

 

SJ har fått förtroende att bedriva nattågstrafiken Stockholm-Östersund-Duved till och med 2024, med möjlighet till två års förlängning. Det meddelade Trafikverket idag. Upphandlingen omfattar trafik med nattåg året runt.

– Det är mycket tillfredsställande att vi kan fortsätta med de framgångsrika nattågen till och från Jämtland. Vi har inlett upprustningen av våra sov- och liggvagnar för att ytterligare öka komforten under resan, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Upphandlingen omfattar nattågstrafik Stockholm-Jämtland-Stockholm året runt. Trafiken bedrivs med SJs egna lok, liggvagnar och sovvagnar.

SJs uppdrag innebär, förutom att bemanna och köra tågen, ansvar för fordonsunderhåll, depåverksamhet, planering och ledning av trafiken samt ersättningstrafik. Upphandlingen är en så kallad tjänstekoncession som innebär att SJ kommer att bedriva trafiken under eget varumärke, ansvara för biljettförsäljning och kundprogram. Precis som i dag kommer resenärer att kunna köpa biljetter och få trafikinformation genom SJs digitala kanaler, som ständigt utvecklas och förbättras ur kundperspektiv.

Sedan den kontinuerliga nattågstrafiken startade i september 2018 har SJ lyckats öka resandet markant. Trots det är Jämtland fortfarande en av de regioner i Sverige där de boende i stor utsträckning väljer flyg och bil för sina långväga resor

– Vår målsättning är att fortsätta utveckla trafiken och öka resandet i våra tåg, inte minst mängden tjänsteresor från Jämtland mot Stockholmsregionen, där nattågen är ett perfekt alternativ för morgon- och förmiddagsmöten. SJ har ett löpande samarbete med Region Jämtland Härjedalen, andra regionala aktörer och turistdestinationer med syfte att ytterligare öka resandet på tågen, säger Jan Kyrk.

I sommar tar SJ över ansvaret för trafiken Storlien-Trondheim på den norska sidan, vilket öppnar nya möjligheter att utveckla såväl dagtågen som nattågen till och från Jämtland med anknytning till Trondheim. SJ arbetar nu med att undersöka vilka olika möjligheter som står till bud

Nattågen Stockholm-Luleå-Narvik, som SJ kört sedan 2008, övergår nu till annan operatör. Det kommer att påverka SJs verksamhet i Luleå, Umeå, Gävle och Sundsvall. Hur verksamheten kommer att påverkas är för tidigt att uttala sig om.