Västmetron förändrar Helsingfors och Esbos stadsstruktur

Genererat av tunnelbanan. Ovanpå Hagalungs västmetrostation uppstår ett nytt stadsdelscentrum i staden Esbo väster om Helsingfors. Foto: Esbo Stad

Metron har bidragit till uppkomsten av en ny stadsstruktur runt stationerna i både i den finländska huvudstaden Helsingfors och i Esbo. Efter att västmetrotrafiken inleddes för drygt 2 år sedan har ett stort antal andra byggprojekt fortsatt nära stationerna. Till exempel i Hagalund pågår byggarbetet fortfarande aktivt trots att metrotrafiken redan är i gång.

Ett tecken på investeringarnas omfattning är bland annat att Lähi-Tapiola satsat cirka 0,5 miljarder euro på byggnationer nära Hagalunds station. Investeringen i västmetrons första fas uppgår till cirka 1,2 miljarder euro.

Andra exempel är campusområdet vid Aalto-universitets station som aldrig skulle ha blivit verklighet utan metrobeslutet samt utbyggnaden av ett köpcenter och Esbo stads servicetorg i anslutning till stationen i Mattby.

Kägelvikens område utvecklas i snabb takt runt metron och den kommande spårvägen Spårjokern. På Helsingforssidan utvecklas även en ny stadsdel i närheten av Björkholmens metrostation.

Den södra ingången till Hagalunds station öppnades våren 2019 och den västra ingången i Mattby kommer att öppnas i slutet av 2020. Ingången ligger i Tunnparkens område väster om shoppingcentret Iso Omena.

Dessutom ska Länsimetro Oy även öppna en ny ingång till Idrottsparkens station efter önskemål från passagerarna. En ingång som ursprungligen var planerad enbart för räddningsverket ska nu öppnas för passagerarna efter att de förändringar som krävs av myndigheterna genomförts under vintern.

I Mattby installerades skjutdörrar vid bussterminalen våren 2019 för att öka trivseln i köpcentret.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på arkitektur och visuell profil för andra fasens stationer. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella utformning.