Flyget tappar massivt marknadsandelar till italiensk höghastighetslinje

Italienska höghastighetståget Frecciarossa på stationen i Bologna. Foto: Flickr...

Bevis på att höghastighetståg kan tävla effektivt mot flyget presenterades i samband med senaste Terrapinns World Rail-festival i Amsterdam av Serafino Lo Piano, försäljningschef för fjärrtågsoperatören Trenitalia.

- Sedan lanseringen av varumärket Frecciarossa för tio år sedan, berättade Serafino Lo Piano, hade järnvägsandelen av marknaden på Rom - Milano-korridoren vuxit från 36 procent till 67 procent, genom Trenitalias Frecciarossa-service.

Under åren 2007-08 hade flygbolagen 52 procent av marknaden mellan Rom och Milano, men deras andel minskade till bara 21procent under perioden 2017-18; samtidigt ökade bilresor initialt i korridoren från 12 procent till 17 procent men nu har siffran sjunkit tillbaka till 12 procent.

Trenitalia, som har 27 000 anställda, kör 440 långväga och 6 200 lokala eller regionala tåg per dag.