Fler nya jobb till Storuman

Lokförare är en av yrkeskategorierna som söks. Foto: Inlandsbanan

Tågoperatören Inlandståg som är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan etablerar sig i Storuman och söker både lokförare och tågvärdar som ska utgå därifrån. Inlandsbanan har sedan tidigare personal i Storuman, främst tågklarerare och säkerhetspersonal. Nu etablerar sig även dotterbolaget på samma ort och vill därför anställa flertalet lokförare och tågvärdar som ska stationeras i Storuman. Det handlar i första skedet om två tillsvidareanställda lokförare och ytterligare sex stycken som ska jobba över sommaren. Det rekryteras dessutom sex stycken tågvärdar över sommaren.

– Att arbeta som tågvärd är ett fantastiskt uppdrag där man får agera både tågvärd och guide och vara vår och regionens ambassadör till resenärer från hela världen. Så vi hoppas på många sökande säger Maria Cederberg, chef för Inlandståg.

Storuman har ett bra strategiskt läge när det gäller godstrafik men också när det gäller persontrafik på sommaren, med tidsmässigt lämpliga personalbyten. Under 2019 började Inlandståg att köra kontinuerliga godstransporter på tvärbanan mellan Umeå och Storuman, vilket har växt sakta men säkert.

– Uppdragen på godstrafiken ökar och vi har en del nya uppdrag på gång in. En anledning att uppdragen växer är många företags önskan om att köra sitt gods på järnväg och terminalen i Storuman bidrar till att möjliggöra det. Vår dröm är även att bidra till att det blir ökad persontrafik också, avslutar Maria Cederberg.