Nya skyddsåtgärder för Storbritanniens stormdrabbade kustjärnväg

Järnväg och promenadväg som skyddsvall vid Spray Point, Storbritannien. Foto: Wikipedia, kredit: Geof Sheppard

Storbritanniens infrastrukturchef Network Rail planerar bygg- och underhållsarbeten på järnvägen mellan Exeter – Plymouth.

Sträckan är en viktig länk för Cornwall och Devon. Ett 1,8 kilometer långt banavsnitt mellan Parsons Tunnel, nära Holcombe, och Teignmouth i South Devon kommer att skyddas från klippfall, avfall och havstormar. Innan arbetet påbörjas kommer Network Rail att genomföra en sex veckors samrådsserie med lokala samhällen och invånare.

De uppdaterade förslagen som avser att skydda järnvägssträckan mellan Exeter - Plymouth, även känd som South Devon Main Line, presenterades av Network Rail i måndagen den 20 januari 2020. Den brittiska järnvägsinfrastrukturförvaltaren planerar att bygga en ombyggd kustväg, som är en meter bredare och säkrare än den nuvarande sydvästkustvägen, som skyddar även järnvägen.

- En gångväg till land kommer också att skapas med den nya förbättrade kuststigen med mer än 1 kilometer ny väg med fullständig utsikt över kusten kommer att anläggas på landsidan av järnvägen mellan Holcombe och Sprey Point, där användare kan korsa över järnvägen till en ny, tillgänglig gångbro, rapporterade Network Rail.

För att kunna inhämta feedback från de berörda parterna planerar Network Rail en sex veckor långt serie av samråd, som varar fram till 1 mars. De nya förslagen finns tillgängliga på företagets hemsida. Allmänheten har möjlighet att kommentera åtgärderna online, via e-post eller skriftligt via ett gratis feedback-formulär.

Dessutom kommer den brittiska järnvägsinfrastrukturförvaltaren att genomföra 11 offentliga evenemang för att inhämta feedback från invånare, samhällen, företag och järnvägsanvändare. Dessa kommer att äga rum på flera platser över Devon: i Holcombe, Dawlish Warren, Dawlish, Newton Abbot, Exeter, Torquay och Teignmouth.

- Kustjärnvägen är en viktig trafikpulsåder i sydvästra England. Samhällen, företagen och besökare i regionen är beroende av bansträckan för att kunna nå till resten av Storbritannien. Vi välkomnar synpunkter på våra uppdaterade förslag innan vi ansöker om godkännande för att utföra arbetet, säger ruttdirektören för Network Rail: s västra rutt Mike Gallop.

South Devon Main Line är känd på grund av dess nära läge till havet. Ibland drabbas linjen av havstormar. I februari 2014 orsakade det svåra vädret betydande skador på linjen nära Dawlish järnvägsstation.

- Muren mellan havet och järnvägslinjen förstördes och ett avsnitt av skyddsmuren spolades bort, liksom 80 meter spår och plattformar vid Dawlish järnvägsstation och även delar av kuststigen, rapporterade Network Rail om effekterna. Som ett resultat stängdes linjen under två månader. Invånarna i regionen kommer fortfarande ihåg denna svåra tid.