Hanoi slutför bygget av stadens första tunnelbanelinje

Denna 13 kilometer långa linje med ordningsnumret 2 mellan stationerna Cat Linh och Ha Dong är Vietnams första tunnelbanelinje. Den har byggts från centrala stadsdelen Dong Da till sydvästra förorten Ha Dong. Foto: Wikipedia, kredit: AutumnRuv

Byggnationen av Hanois första tunnelbanelinje har fullbordats.  Även de slutliga säkerhetskontrollerna håller på att avslutas.

Projektledaren för stadens nya tunnelbanenät Cat Linh-Ha Dong Metro, Tang Hong, berättade för nyhetsbyrån VN Express att byggverksamheten, installationen av all utrustning och utbildning har slutförts, men att sträckan testas fortfarande.

Projektet har ännu inte godkänts av det franska konsultföretaget Apave-Certifier-Tricc. När det är klart kan sträckan tas över av Vietnams transportministerium.

Arbetet med metrolinjen startade 2011 och den skulle ursprungligen ha varit färdig 2013. Byggverksamheten stannade dock av under flera år på grund av olika problem.

Bland annat försenades projektet när betalningen av ett lån från Kina sköts upp i flera omgångar.

VN Express rapporterar att de ursprungliga projektkostnaderna på 553 miljoner US-dollar ökade också till mer än 868 miljoner US-dollar, varav 670 miljoner US-dollar utgjorde lån från Kina.

Hanoi planerar att bygga åtta urbana järnvägslinjer med en total längd på 305 kilometer, inklusive tre monorail-sträckor, enligt stadens senaste utvecklingsplan för 2030 med en vision fram till 2050.