Litauens järnvägsoperatör LG slutför företagsreformen

LG:s tåg på stationen i Kaunas. Foto: Lithuanian Railways / BNS nuotr.

Litauiska järnvägar har genomfört en omfattande företagsreform. Det statliga ägandet bestod tidigare som ett separat infrastrukturföretag istället för en specialiserad avdelning inom järnvägsföretaget.

I början etablerades två företag för LG:s verksamhet. Det ena ägnade sig åt godstjänster och det andra ansvarade för passagerarsträckor.

I början av december 2019 integrerades infrastrukturförvaltningen för järnvägssektor som ett separat företag inom det statliga litauiska järnvägsföretaget (Lietuvos geležinkeliai, LG).

Den nya enheten hette Lietuvos geležinkelių infrastruktūra (litauisk järnvägsinfrastruktur), vars namn förkortades till LG Infrastruktūra.

Detta företag ansvarar idag för underhåll och modernisering av järnvägsspår och annan infrastruktur i Litauen. Tidigare har dessa funktioner hanterats av Lietuvos geležinkeliais speciella avdelning (direktorat).

- Lanseringen av detta företag innebär att vi framgångsrikt och i rätt tid har implementerat ett viktigt program för strukturella förändringar inom LG, säger Mantas Bartuška, VD för litauiska järnvägar.

LGs företagsomvandling utförs inom det fjärde europeiska järnvägspaketets ram.

 I december 2018 godkände det litauiska parlamentet (Seimas) detta statliga program, känt som LG Keičiasi, vars mål var att införa en ny företagsmodell för det statliga järnvägsföretaget.

Enligt ett tidigare beslut skulle de litauiska järnvägarna, LG, delas upp i tre separata företag. Var och ett av dessa företag har sitt eget ansvarsområde: gods- och passagerarverksamhet samt underhåll av järnvägsinfrastruktur.

Efter omorganisationen ägs de tre nya företagen av holdingbolaget Lietuvos Geležinkeliai. Det senare kontrolleras av Litauens transport- och kommunikationsministerium.

Det är värt att notera att Estland och Lettland, grannländerna i Baltikum, omorganiserade sina järnvägsföretag i redan i slutet av 2000-talet.