Europeiska kommissionen godkände finansiering av tjeckisk rullande materiel

Tågoperatören České dráhys Regiopanther. Foto: Škoda

Europeiska kommissionen har godkänt ett bidrag på 223 miljoner euro till Tjeckiska Republiken via EU:s så kallade Sammanhållningsfond för inköp av 36 pendeltåg för att ersätta en befintlig, äldre flotta som används i regionen Sydmähren.

De nya tågen förväntas starta driften i början av 2023, vilket gör kollektivtrafiken mer attraktiv och bekväm i regionen.

Škoda är den enda budgivaren som är kvar i anbudsprocessen när det gäller de nya fordonen.  Företaget kommer att leverera EMU-pendeltåget Regiopanther enligt kontraktet.

De nya tågen kommer att ombesörja trafiken på linjerna Dolní Lhota - Blansko - Brno och Tišnov - Brno - Břeclav, som för närvarande bedrivs av tjeckiska järnvägsoperatören ČD. Företagets EMU-flotta består av tågsätt av typ klass 560 EMU och ČD klass 242.

Tjeckiska Republiken har mottagit 6,7 miljarder euro från EU:s Sammanhållningsfond mellan åren 2014 och 2020 för att kunna förbättra landets transporttjänster.