Indian Railways satsar på solenergi

Indian Railways hoppas kunna energieffektivisera järnvägen genom att succesivt (under 10 år) gå över till solenergibaserad el.

Planen är en del av målet om att minska ner på energianvändningen med 15 procent. Också en del av Järnvägsministeriets mål om att nå 1 000 megawatt av solenergi under de kommande fem åren.