SBB Cargo lanserar holländskt dotterbolag

SBB Cargo Internationals linjenät. Genom att etablera ett holländskt dotterbolag med bas i Rotterdam hoppas SBB Cargo International kunna stärka sin position på den europeiska nord-syd-gående godsmarknaden och förbättra kvaliteten på sina internationella aktiviteter.Källa: SBB Cargo International

SBB Cargo International presenterade nyligen ett nytt dotterbolag, SBB Cargo Nederländerna, som startar verksamheten i samband med tidtabellförändringen 2019-2020.

SBB Cargo, som har redan dotterbolag i Tyskland och Italien, meddelar att det nya företaget kommer att minska sitt beroende av tredje part, även om SBB Cargo International kommer att fortsätta samarbetet med sådana långsiktiga partners som tillhandahåller shunting-tjänster.

SBB Cargo International uppskattar sin andel i godstrafik på nord-sydkorridoren genom Schweiz till cirka 40 procent. Man räknar också med att antalet direkta godståg som trafikerar holländska havshamnar och norra Italien kommer att öka.

Freek Hilkemeijer har utsetts till ny VD för ÖBB:s dotterbolag. Hilkemeijer, som har mer än 20 års erfarenhet av järnvägstrafik, arbetade som driftschef och kvalitets-, säkerhets- och miljöchef på Husa Transportation Railway Service (HTRS) i Nederländerna fram till 2013. Sedan 2014 har han ansvarat för ett eget konsultföretag Rail Competence.

Dotterbolaget kommer i början att använda förare från SBB Cargo Germany.