Diesellok räddar havererade persontåg

I händelse av störning ska Inlandståg bistå med dieseldrivet hjälplok. Foto: Inlandsbanan

Trafikverket har fått i uppdrag att säkerställa att det ska gå snabbare att evakuera resenärer, röja spår och bärga trasiga tåg. De har under hösten upphandlat en tjänst med diesellok och personal på 11 områden i Sverige. Inlandståg, med sitt säte i Östersund, har fått förtroendet för ett av dessa områden och kommer från och med april nästa år ha uppdraget för i händelse av störning bistå med dieseldrivet hjälplok.

Uppdraget gäller från och med 30/4 2020 och tre år framåt och avser sträckan på Mittbanan från Storlien till öster om Bräcke. I huvudsak innebär det att om ett gods- eller persontåg blir fast på linjen så har Inlandståg i uppdrag att med dieseldrivet hjälplok dra bort det så att andra tåg snabbare ska kunna passera.

– Det är positivt att det tas tillvara på de resurser som vi som operatör har i närområdet. Inlandståg har säkerställt resurser för avtalet i form av både fordon, personal och verkstad, säger Hans Jonsson produktionschef godstrafik, Inlandståg.

Trafikverket fick i november 2017 uppdraget från regeringen att införa en effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken. Dieselloken, kortare inställelsetider för personal och tydligare operativa arbetssätt internt och externt är en del i förbättringen. Upphandlingen har pågått under hösten och blev klar för ett par veckor sedan.

– Att Trafikverket säkerställer att resurser finns tillgängliga för att öka ha en god trafik även vid större störningar är bra. Tidigare har det inte funnits några tydliga rutiner för röjning av tåg vilket ibland har lett till stora bekymmer för resenärerna, säger Maria Cederberg, chef Inlandståg.