H:fors västmetro genererar fram en ny stadsdel för 17 000

Så kommer den nya metrostationen att se ut snart. Bygget av Helsingfors västmetro skrider fram. Foto: Västmetron, kredit: PES-ARKKITEHDIT

Vid Finno i Esbo, väster om Helsingfors, byggs en helt ny stadsdel för 17 000 boende. De första bostäderna marknadsförs redan. Den nya metrostationen öppnas 2024.

Byggandet av Finno metrostation framskrider enligt tidtabellen och enligt budgeten. Vid Finno metrostation byggs en helt ny stadsdel mellan Västerleden och havsstranden i söder. Finno station får också landets längsta rulltrappor på 78 meter.

Det är två meter längre än rulltrapporna på Björkholmens metrostation. Förlängningen av Västmetron är sju kilometer och fem nya stationer byggs. Utöver de nya stationerna byggs också en underjordisk depå för metrotågen i Mossberget.