Tanzania utvidgar landets järnvägsnät

Tazara-järnväg i Tanzania som korsar en bro nära den zambiska gränsen. Wikipedia Commons, kredit: Richard Stupart

Tanzania undertecknade nyligen ett låneavtal på 1,46 miljarder dollar för bygget av en ny järnvägssträcka med standardspårvidd mellan Morogoro och Makutupora.

Detta var endast en del av landets stora planer. Tanzanias regering underrättade nyligen om detta låneavtal med lokala och internationella långivare. Syftet är att finansiera byggandet av en järnvägssträcka för tåg som kan klara av hastigheter upp till 160 km/h stora i järnvägsprojektet.

Turkiska järnvägsbyggaren Yapi Merkezi, beviljades redan 2017 ett entreprenadkontrakt på 1,92 miljarder dollar i oktober 2017 för design och byggande av ett 422 kilometer långt banavsnitt, där arbetet i slutet av 2019 var till 60 procent färdigt.

Testserien, som genomförs på en 205 kilometer lång delsträcka mellan Dar es Salaam och Morogoro började i juli 2019.

Avtalet omfattar dessutom byggandet av åtta passagerarstationer och sex godsterminaler. Linjen kommer att kunna transportera 17 miljoner ton gods per år. Yapi Merkezi och portugiska företaget Mota-Engil, tilldelades i februari 2017 ett kontrakt på 1,2 miljarder dollar för detta ändamål. 

Tanzania planerar att bygga etappvis ett 2190 kilometer långt standardspårnät som slutligen kommer att förbinda hamnen i Dar es Salaam med angränsande länder, som saknar egna hamnar.