Inleder fas två för Varbergstunneln

Varbergstunneln. Illustration: Abako

Järnvägen längs Västkustbanan breddas med dubbelspår och i samband med det får Varberg en tunnel som leder tågtrafiken under stan. Järnvägen har legat som en barriär mellan staden och havet och begränsat möjligheterna för stadsplaneringen. Nu skrivet Atkins kontrakt med Implenia för detaljprojektering och byggstöd av Fas 2 för Varbergstunneln. Detaljprojekteringen ska vara klar 2023 och hela projektet beräknas vara klart 2025.

Atkins har tillsammans med andra underkonsulter genomfört projektering av Fas 1 för Varbergstunneln. Under Fas 1 upprättades handlingar som underlag för att vår kund Implenia och Trafikverket kunde komma till en överenskommelse om riktpris och genomförandeplan för entreprenaden. Nu har Atkins, som en av fler underkonsulter fått förtroendet att även genomföra Fas 2 som omfattar detaljprojektering för byggnationen.

– Vi är stolta över att få fortsatt förtroende för projektering och byggstöd i samband med det pågående arbetet av Varbergstunneln. Att få uppdraget är ett kvitto på att Implenia värdesätter vår kompetens och att vi levererar i tid med hög kvalitet, säger Johannes Erlandsson, vd på Atkins Sverige.