SJ ökar kapaciteten med 10 000 platser på sträckan Stockholm-Malmö/Göteborg

Klimathänsyn har fått affärsresandet med tåg att skjuta i höjden. Foto: SJ

Klimathänsyn har fått affärsresandet med tåg att skjuta i höjden. Affärsresorna med SJ ökade med drygt 16 procent under juli-oktober, vilket innebär en snabbare ökningstakt än under första halvåret. Det visar statistik från SJ. Många affärsresenärer väljer tåget för att det är bekvämt och vill utnyttja tiden ombord till att jobba. Det senaste året har en ökad medvetenhet om klimat- och hållbarhetsfrågor gett affärsresandet med tåg en extra skjuts. Första halvårets ökning på 9 procent följdes av en ökning på drygt 16 procent under juli-oktober.

– Det har verkligen lossnat. Klimatfrågan driver den kraftiga ökningen av tågresandet bland affärsresenärerna. För till exempel tjänsteföretag är resor det som har allra störst påverkan på koldioxidutsläppen och därför väljer allt fler tåget framför flyg och bil, säger Ida Thermaenius, chef för företagskunder på SJ.

Att det blivit allt viktigare för företag att visa att de jobbar aktivt med klimatfrågor har också påverkat tågresandet. I dag kan detta till och med vara avgörande för om man vinner en affär eller upphandling.

Allt fler företag hör av sig till SJ för att få hjälp med klimatkalkyler för att kunna påvisa effekten av att välja tåg framför andra transportslag. Att det går att resa 40 000 tågresor mellan Stockholm och Göteborg med samma koldioxidutsläpp som för en enda flygresa är ett argument för att välja tåget. En undersökning från KTH* visar att snittpriset på tågresor ligger betydligt lägre än flygresor. På linjerna från Stockholm till Göteborg, Malmö och Sundsvall var kostnaden för en tågresa mindre än hälften jämfört med flyg 2018.

– Att välja tåget istället för flyget ger inte bara effekter på koldioxidutsläppen. Många tror att det är dyrt att vara klimatsmarta, men för de flesta företag är det betydligt billigare att välja det klimatsmarta tåget samtidigt som man är med och bidrar till att Sverige når klimatmålen, säger Ida Thermaenius.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn var den absolut mest populära linjen bland affärsresenärerna första halvåret i år, följt av Stockholm Göteborg. För att möta den ökande efterfrågan kommer SJ öka kapaciteten med 10 000 platser per vecka på dessa linjer från och med mitten av december.