Trafikverket ska upprätta en långsiktig plan för järnvägsunderhållet

En ny underhållsplan ska säkerställa god framförhållning, punktlighet och hög robusthet. Foto: Trafikverket

Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att repareras och rustas upp, därför görs just nu omfattande underhållsarbeten på spåren. För att få till ett ännu bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll, får Trafikverket nu i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen. Ett planeringsarbete som ska ske i samverkan med underhållsföretag, tågoperatörer och andra relevanta aktörer.

– När vi nu genomför den största satsningen på järnvägen i modern tid innebär det att vi reparerar och renoverar i snabb takt. Det har inte under något tidigare år genomförts så mycket underhållsarbeten som under 2019 - och vi kommer bara att se mer av det. Därför får nu Trafikverket det här uppdraget, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Underhållsplanen ska säkerställa en god framförhållning, punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av underhålls- och banarbeten. Bland annat ska den innehålla vilka banarbeten som planeras, när dessa ska genomföras och vilken påverkan de förväntas ha på järnvägstrafiken under genomförandet.

Planen ska även redogöra för hur det så kallade basunderhållet hanteras i upphandlade kontrakt. Det kan handla om krav på bemanning och inställelsetider vid exempelvis snöröjning eller felavhjälpning vid händelser som signalfel och nedrivning av kontaktledningar.

En viktig del av arbetet är att samverka med berörda järnvägsaktörer. Trafikverket ska därför vid uppdragets genomförande samverka med tågoperatörer, transportköpare, järnvägsentreprenörer och andra relevanta aktörer.

Regeringen vill även förebygga förseningar orsakade av exempelvis tåg som går sönder eller river ned kontaktledningar. I ett separat regeringsbeslut får därför Trafikverket i uppdrag att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon som skadar den statliga järnvägsanläggningen.

Uppdraget om järnvägsunderhållet ska redovisas senast den 23 april 2020. Uppdraget om att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon som skadar den statliga järnvägsanläggningen ska redovisas senast den 21 augusti 2020.

Uppdragen till Trafikverket är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.