Nordrhein-Westfalen satsar en miljard euro på en ny transportplan

Regionaltåg i Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland passerar en plankorsning. Foto: Romina Plonsker MdL

Tyska delstaten Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland har lanserat ett kollektivtrafikinitiativ som kommer omfattar stora investeringar i tåg, bussar och innovativa mobilitetstjänster.

Beslutet om projektet gjordes efter att Tysklands Federala Revisionsrätt konstaterade att regionen saknade en tillfredsställande regional transportplan, vilket resulterade i stora mängder överskottsfinansiering.

Planen för kollektivtrafiksatsningen inkluderar bland annat 1 miljarder euro budgeterad fram till 2031 för förnyelse av regionala- och spårvagnsnät, inklusive 77 miljoner euro fram till 2020.

Cirka 180 miljoner euro investeras i regionens järnvägsnät för att modernisera spår och förbättra punktligheten.

Cirka 120 miljoner euro satsas på en form av kollektivtrafik på begäran, som ska kunna bokas via en app.

Delstaten undersöker också möjligheten att åter öppna stängda linjer. Detta görs med hjälp av 140 miljoner öronmärkta euron för återuppbyggnad och drift på linjen mellan Westfalen och Teutoburger Wald.