Nya järnvägen - ett rejält lyft för människorna i Laos

Kinesiska ingenjörer bygger en järnvägsbro över Mekongfloden. Foto: Wikipedia

Bygget av en järnväg mellan Kina och Laos börjar få klara konturer, broar over floder och banvallar tar form, utrustning transporteras av fordon in och ut ur tunnelingångar.

Så kallade Sino-Lao Railway startar vid Moding, vid gränsen mellan Kina och Laos, och fortsätter söderut till Laos huvudstad Vientiane, med en längd på mer än 400 kilometer. 

Hela linjen är uppbyggd med hjälp av kinesisk utrustning och efter kinesiska tekniska standarder. Bygget av sträckan, som startade i december 2016, är planerad att vara färdig i december 2021.

Enligt de kinesiska konstruktörerna var 2019 det viktigaste året för ett framgångsrikt slutförande av järnvägssträckan mellan Kina och Laos.

Byggandet av den nya järnvägen har bidragit till att mer än 5000 personer i Laos har fått arbete. Att delta i byggandet av sträckan har förändrat de lokala bybornas liv, och deras förväntningar om en bättre och modernare framtid tilltar allt efter järnvägsprojektet fortskrider.

Många hoppas att deras barn och framtida generationer kommer att kunna vara stolta över sina föräldrars deltagande i byggandet av en ny järnväg, skriver en lokal tidning.

- Järnvägen passerar otaliga byar, som har förändrats kraftigt och moderniserats snabbt, och invånarna där kommer ofta till järnvägsbygget för att se hur det hela utvecklas, berättade Lian Fengha, biträdande chef för Pengtong-byn nära tunneln.

Han berättade för reportrar att förr i tiden var folk här beroende av jordbruk, djuravel och skogsbruk för att överhuvudtaget kunna överleva. 

- Järnvägsprojektet har ökat antalet arbetstillfällen och höjt inkomster i avlägsna och isolerade områden och förbättrat människornas levnadsstandard." 

- Laos järnvägsbyggnad har bara börjat och i framtiden kan järnvägsnätet omfatta hela landet från norr till söder, hoppas Song Zhai, en av järnvägsbyggarna.