Belgrad utvecklar eget S-Bahn-nät

Ett elektriskt tåg anländer till Belgrads centralstation Glavna. Foto: Wikipedia, kredit: Новик А.Н.

För att förbättra förbindelserna i Belgrads stadsregion arbetar stadens myndigheter med att utvidga den serbiska huvudstadens S-Bahn-liknande järnvägsnät som kallas för BG Voz. Alltså ett linjenät för lättare pendeltåg.

I september 2019 öppnades BG Voz:s tredje linje, som förbinder Belgrads centrum med stadens sydöstra förorter. I mitten av december kommer den fjärde linjen att anknytas till BG Voz. Denna linje förbinder stadskärnan med de sydvästra och nordöstra förorterna.

En järnvägsförbindelse mellan Belgrads flygplats och BG Voz-nätet är på planeringsstadium.

I september anslöts även Belgrads järnvägsstation med staden Mladenovac, beläget 53 kilometer från stadskärnan. Det är den längsta linjen inom BG Voz:s linjenät. Den öppnades för regulär service den 1 september.

Parallellt med dessa förbättringar förväntas ytterligare förlängningar.  I december öppnas en ännu längre sträcka än den till Mladenovac.

Den kommer att anknyta staden Lazarevac, belägen över 60 kilometer sydväst om Belgrad, med Resniks järnvägsstation söder om den serbiska huvudstaden.

Dessutom kommer en fjärde linje att förlängas till Ovča, en förort nordost om Belgrad. Där kommer två linjer på samma sträcka att öppnas: den kortare kommer att ligga på banavsnittet Lazarevac - Resnik medan den längre kommer att öppnas mellan städerna Lazarevac - Resnik - Belgrad - Ovča.

Framtidsplaner

Framtiden för BG Voz inkluderar en järnvägsförbindelse till Belgrads flygplats Nikola Tesla. För att kunna bygga denna länk bör även den nya linjen från Belgrads nya järnvägsstation till flygplatsen byggas snarast.

Denna linje kommer också att förlängas till Serbiens planerade nya stadion som kommer att byggas fyra kilometer från flygplatsen i kommunen Surčin.

Enligt preliminära uppskattningar värderas projektet till 20 miljoner euro. För närvarande förhandlar Serbien med RZD International, ett dotterbolag till Russian Railways, om deras deltagande i projektet.