En ny standard för energimätning införs 2020 inom europeiska järnvägssektorn

Deutsche Bahns lokomotiv för regionala transporter. Nästa år krävs det installation av energimätningssystem ombord på lok och passagerartåg samt skapandet av ett nätrelaterat datautbyte. Foto: Creative Commons, lic, kredit: BrunO

I juli 2020 förväntas den europeiska järnvägssektorn implementera IRS 90930, som är en ny standard för energimätning.

Normen innebär installation av energimätningssystem ombord på lok och passagerartåg samt skapandet av ett nätrelaterat datautbyte.

Bart van der Spiegel, expert på energihantering på Infrabel, har uttalat sig gör RailTech.com om denna förbättring och dess betydelse för järnvägsföretagen i Europa.

- IRS 90930 kommer att ersätta UIC 930-broschyren som utfärdades 2009, säger Bart van der Spiegel.

Juli 2020 fastställdes som datumet för införandet av den nya standarden. Enligt Infrabel's expert kommer detta att ha en stor inverkan på järnvägssektorn.

- Först kommer det att ändra hela datautbytet. Den största konsekvensen är uppenbarligen förändringen i formatet för datautbytet på marknivå. Broschyren 930 använde EDIFACT eller UTILTS. Det finns inget behov att ändra dataformatet längre på marken. Andra datablock som finns tillgängliga ombord kan vidarebefordras till andra aktörer på marken, specificerar van van Spiegel.

En annan viktig effekt av IRS 90930 är en uppdaterad rollmodell.

- Den är bättre anpassad till den dagliga verkligheten inom järnvägssektorn. Loken är utrustade med EMS. Olika järnvägsföretag driver tåg med dessa hyrda lok. IRS 90930 anger också uppgifterna och ansvaret för alla rollmodell, tillägger experten.

Olika funktioner

Förutom tillämpning av nya standarden för energimätning, bör de europeiska länderna utveckla sina egna system. Dessa bör också genomföras i juli 2020.

Bart van der Spiegel räknar upp sex olika funktioner när det gäller IRS 90930- avstämningen. Det första är datautbytet.

 - Därmed samlas in energimätningsdata från ett datainsamlingssystem (markservern som kommunicerar med EMS ombord). Därefter görs en första utvärdering. Visst måste platsdata korrigeras eftersom bytesservern använder detta för att verifiera området där användningen ägde rum. Exchange överför energimätningsdata till systemet i det område där förbrukningen ägde rum, konstaterar experten.