Israel startar återuppbyggnationen av en nedlagd järnvägslinje

Konstnärens bild av den framtida nya järnvägsstationen i Teufa på Israels östra linje. Bild: Eli Armon-arkitekter

Förberedande arbeten har inletts på en del av Israels aktuellaste järnvägsprojekt. Det handlar om en 64 kilometer lång, nedlagd linje från Hadera East till Lod, som ska öppnas igen. Projektet förväntas kosta 2,4 miljarder dollar.

Projektets mål är att bygga en dubbelspårslinje längs motorväg nummer 6 från östra Hadera vid huvudlinjen mellan Tel Aviv - Haifa söderut för att sedan ansluta sträckan till ett banavsnitt vid en redan existerande sträcka som förbinder Kfar Sava med Rosh Ha-Ayin.

Projektet innebär också modernisering och ombyggnad av en enspårig godstransportstäcka till dubbelspår från Rosh Ha-Ayin till staden Lod.

Företaget Israel Roads kommer att ansvara för den norra delen och Israel Railways den södra delen av projektet.

En anbudsinfordran utfärdades den 24 oktober för avsnitt D som täcker dubbelspårssektionen mellan Teufa och Lod North. Anbudsinfordran utfärdades efter tre tidigare anbud för avsnitt C mellan Rosh Ha-Ayin och Teufa öster om flygplatsen Ben-Gurion.

Avsnitt C innehåller 17 kilometer dubbelspårig järnväg, åtta broar, uppgradering av norra Rosh Ha-Ayins järnvägsstation och utformning av en ny station vid El-Ad.

Linjen kommer att ha nio nya stationer och förväntas öppna 2026. Den kommer att användas av upp till 100 persontåg per dag, med sex tåg/timme/riktning under rusningstrafik, plus godståg.

Linjen förväntas kunna transportera 300 miljoner passagerare per år och bör därmed bidra till att avlasta biltrafiken längs kustlinjen Tel Aviv - Hadera.