Tammerfors beslutar nästa år om förlängning av spårvägen

Gräsbeklädd spårväg parallellt med gatan Sammonkatu i stadsdelen Kaleva. Foto: Wikipedia, kredit: Mikkoau

Det säger borgmästaren i Finlands tredje största stad, Lauri Lyly, inför nästa års budgetförhandlingar, som startade den 21 oktober i år.

Spårvagnslinjen från torget Pyynikintori till förorten Hervanta och till universitetssjukhuset, som för närvarande håller på att byggas, kommer att användas kommersiellt tidigast 2021. Trafiken till både Hervanta och sjukhusfilialen kommer att bedrivas med 7,5 minuters turtäthet.

Spårvagnarna för Tammerfors spårväg byggs i Kajana av Transtech, ett dotterbolag till Skoda Transportation, som vann en budgivningsprocess i oktober 2016. Beslutet överklagades till marknadsdomstolen av en konkurrent, men överklagan förkastades i oktober 2017.

Därefter undertecknade Tammerfors stad och Transtech ett leveransavtal för spårvagnarna. I ett första skede levereras 19 spårvagnar och senare ytterligare 5 till 6 vagnar. Målsättningen är att provköra de första vagnarna år 2020.  Totalt omfattar beställningen 26 vagnar.

Inköpspriset för en vagn är 3,2–3,8 miljoner euro och hela beställningen är värd 97,5 miljoner euro.  Spårvagnsmodellen heter ForCity Smart Artic X34 och är 37 meter lång, har lågt golv och kan köras i bägge riktningar.

I januari 2018 valdes Idis Design till vagnarnas designer. Spårvagnarnas huvudlösningar planerades under årets början och under slutet av året finslipas funktionaliteten i designens detaljer genom att tillverka en modell i skala 1:1 för att beskriva detaljernas utformning.

Transtech inleder tillverkningen av vagnarna i fabriken i Otanmäki under vårvintern 2019 och de första vagnarna blir färdiga i början av 2020. Operatören har ännu inte utsetts.