Parkeringsplatserna får ge vika när Helsingfors planerar nya spårvagnsrutter

Snabbspårvägen ska förbinda de nuvarande spårvagnslinjerna i centrum till Spårjokern och tågspåren. Foto: HTL

Helsingfors stad planerar nya spårvagnsrutter, och en av ändringarna gäller linje nummer fyra som idag löper mellan Munksnäs och Skatudden. 

I framtiden skulle den istället för Mannerheimvägen åka längs Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan till stadsdelen Eira. 

På Mannerheimvägen skulle istället en snabbspårväg löpa, och svänga till Hoplaxvägen mot Gamlas. Planerna väcker debatt bland Munksnäsborna som vill bevara sin direkta rutt in till centrum. 

Enligt planen ska Topeliusgatan och Runebergsgatan få cykelbanor. För att få plats för spåren och banorna kommer staden att ta bort mer än hundra parkeringsplatser och flytta dem till mindre trafikerade bostadsgator.

Endast från Hoplaksvägen skulle ungefär 110 parkeringsplatser försvinna, och 50 skulle bli kvar. Enligt planen ska staden bygga bostäder i området för närmare 14 000 invånare. Det är som spårvagnen ska ta över rollen som transportmedel nummer ett.

Enligt Helsingfors stad kan byggandet av de nya spåren inledas i mitten av 2020-talet.