Framgångsrik finsk hamn medfinansierar järnvägen till hamnen

Virkestransport vid Kasköbanan. Foto: Ruralia - Instituutti

Kaskö hamn i Finland visar upp goda siffror. Volymerna har ökat i hamnen med ett par procent jämfört med rekordåret 2018. Nu har Hamnbolaget också beslutat att finansiellt stöda järnvägen Kasköbanan.

Kaskö hamn ser ut att gå mot ett nytt rekordår. Bland annat har importen av gödsel, fodersäd och kemikalier samt exporten av metallskrot för återvinning ökat.

Hamnbolaget för också förhandlingar med skogsindustrin för att förbättra exportmöjligheterna av industrins produkter över hamnen.

Dessutom ska man finansiellt stöda förlängningen av Kaskö-Seinäjoki järnvägens lastningsplats i Östermark. På lastningsplatsen lastar man massaved för transport per järnväg till olika fabriker i landet.

Hamnbolaget stöder projektet med 22 procent av totalkostnaden.