Ny rapport från KTH om höghastighetsbanor

KTH vill bidra med sin kunskap. På bilden ett tyskt ICE-3 tåg

Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal vid Avdelningen för Transportplanering har sammanställt en rapport som bland annat diskuterar några av de punkter som Stockholms Handelskammare tagit upp i sin rapport “Nej till högkostnadståg”. Bland annat belyser man hur godstrafiken påverkas efter höghastighetsbanorna byggts, men även regionförstorning som en effekt av kortare restider.

Stockholms Handelskammare presenterade i juni 2019 en rapport med titeln ”Nej till högkostnadståg” som är starkt kritisk till satsningar på höghastighetsbanor.KTH Järnvägsgruppen bedriver omfattande forskning om järnvägar och har analyserat såväl de nuvarande järnvägarna i Sverige som höghastighetsbanor i andraländer under lång tid.

I rapporten görs en genomgång av de viktigaste punkterna i Stockholms Handelskammares rapport där man funnit svagheter och där KTH vill bidra med sin kunskap. Rapporten har kompletterats med en del fakta om järnvägar och höghastighetsbanor för att öka förståelsen för järnvägens problem och möjligheter. Ett kapitel om trafikutvecklingen och tåg till utlandet har tillkommit då detta diskuterats mycket på senare tid. Hela rapporten finns att ladda ned på nedanstående länk.

https://www.railwaygroup.kth.se/polopoly_fs/1.929197.1570145616!/Ho%CC%88ghastighetsbanor%20rapport%20KTH%202019-10-03.pdf