Ukrainas järnvägar öppnar för privata investeringar, med möjlig börsnotering

Ukrainskt eldrivet regionaltåg. Foto: UZ

Ukrainas regering har upphävt en lag som förbjuder privatisering när det gäller ett antal statligt ägda företag, vilket möjliggör för Ukrainas järnvägsoperatör (UZ) att locka privat kapital och potentiellt bana väg för ett deltagande på börsen.

Omstruktureringen, som välkomnats av UZ: s ledning, upphäver ett förbud som förbjuder privatisering av mer än 60 enheter som blev en del av UZ under en omstrukturering 2017.

- Det handlar inte om en auktion där någon kommer att utropa att UZ är till salu, säger styrelsens ordförande, Evgeny Kravtsov.

- Det betyder att vi kommer att kunna samla in de medel som behövs för att genomföra en utvecklingsstrategi som attraherar världens största investerare.

- I utgångsscenariot behöver vi minst 150 miljarder hryvna (6 miljarder USD) för de kommande fem åren.

UZ: s delresultat för första halvåret 2019 visar intäkter på 44,2 miljarder hryvna, en ökning på 11 procent jämfört med samma period under året 2018.

Kravtsov säger att under förberedelserna för börsintroduktionen kommer företaget att förbättra sina kvalitetsstandarder, tekniska processer, företagsstyrning, lönsamhet och likviditetshantering och andra indikatorer, vilket är vad UZ behöver, och företagets femåriga utvecklingsstrategi planerar för.