Virgin Trains förser personalen med ytterligare 250 kroppskameror

Virgin Trains utrustar ytterligare 250 av företagets anställda med kroppskameror, vilket innebär att kamerornas antal stiger till totalt över 500. Foto: Virgin Trains

Efter ett framgångsrikt pilotprogram 2018 kommer ytterligare 250 kroppskameror till användning inom Virgin Trains- linjenät och de kommer att användas av stations- och tågpersonal.

Efter att ha blivit den första brittiska tågoperatören som skaffade och började använda dessa kameror, kommer Virgin Trains nu att utrusta ytterligare 250 av företagets anställda med kroppskameror, vilket innebär att antalet kameror stiger till totalt över 500.

Beslutet av dessa extrakameror utfärdades efter ett pilotprojekt som pågick från februari 2018 till september 2018, då Virgin Trains för första gången introducerade 275 kroppskameror, vilket har minskat antalet våldsamma angrepp på Virgin Trains personal.

Granskningen visar att fysiska övergrepp på Virgin Trains anställda sjönk med 30 procent under perioden april och september 2019 jämfört med samma period 2018.

För första gången inom järnvägssektorn gav Virgin Trains den brittiska transportpolisen (BTP) direkt möjlighet att utnyttja bilder från kamerorna så att polisen kan genomföra utredningar vid behov. Det är nu möjligt på grund av ett modernt molnbaserat system. Detta kommer att påskynda utredningar och eventuella åtal.

Dave Whitehouse, säkerhetsdirektör på Virgin Trains, sade: ”Säkerheten för vår personal och kunder är av största vikt, och kroppskameror spelar en viktig roll för att hjälpa oss att hålla vårt linjenät säkert. Därmed kommer vår personal att känna sig säkrare. Det är bara naturligt att fler av våra anställda har tillgång till dessa kameror. I främsta hand fungerar kroppskameror som ett avskräckande hjälpmedel, men om en av våra anställda utsätts för övergrepp eller om det rör sig om en annan incident där våra kunder är involverade, så finns även tekniken som snabbt kan lägga fram bevisen för den brittiska transportpolisen. ”