Tolv finländska städer lobbar för tågförbindelse från Borgå till Kouvola

Kouvola järnvägsstation. I september öppnades en ny webbplats med grafik och kartor som visar fördelarna med förbindelsen via Kouvola. Foto: Wikipedia, kredit: Junafani

Tolv finländska städer, bland dem Borgå, har gått samman för bygget av en ny järnvägssträcka mellan Borgå och Kouvola. Östbanan skulle ge Borgå en tågförbindelse - men lämna staden Lovisa utanför. I Lovisa jobbar politikerna för en bana som skulle följa kusten.

Fem landskap och tolv städer i östra Finland har gått samman för att främja byggandet av en ny järnvägsförbindelse från Helsingfors via Borgå till Kouvola.

Borgå hör till städerna som jobbar för den nya förbindelsen till Kouvola.

Förbindelsen skulle gå via Helsingfors-Vanda flygplats. Frågan är om banan efter Borgå skulle fortsätta längs med kusten eller gå via Kouvola. 

I utredningen finns tre alternativ med. Förutom förbindelsen via Kouvola, utreds också en förbindelse längs med kusten från Borgå till Kotka. Dessutom utreds också den redan byggda tågbanan till Lahtis.

Den 25.9 ordnades ett seminarium i Helsingfors där beslutsfattare från östra Finland diskuterade östbanan.