RegioJet startar servicen med dubbeldäckståg i Slovakien

Bansträckan Bratislava - Dunajská Streda - Komárno är nu den enda icke-elektrifierade linjen i Slovakien som betjänas med dubbeldäckståg. Foto: DB AG- kredit: Kai Michael Neuhold

Järnvägsoperatören RegioJet började använda Deutsche Bahn Regios tidigare dubbeldäcksvagnar på linjen Bratislava - Dunajská Streda - Komárno den 16 september.

Därmed kommer kapaciteten för morgon- och kvällstopparna längs Slovakiens mest trafikerade enkelspårlinje att öka avsevärt.

Vagnarna har tidigare använts för förortstjänster i München, och nu dras de av Siemens Eurorunner-diesellokomotiv. Under de senaste sex månaderna har både loken och vagnarna genomgått en godkännandeprocess för certifiering för trafik på det slovakiska järnvägsnätet.

RegioJet transporterade rekordantalet 2,3 miljoner passagerare på rutten Bratislava - Dunajská Streda - Komárno under första halvåret 2019. Det var 50 procent mer än samma period förra året. 

RegioJet förbinder den starka ökningen av passagerarantalet med en expansiv byggnation av nya bostadsområden runt Bratislava, liksom tågoperatörens inträde i Bratislava-regionens integrerade transportsystem förra året.

Återuppbyggnadsarbeten på vägarna in och ut från Bratislava har också bidragit till en påskyndad övergång från väg till järnväg.