ICDecaux installerar digitala väntkurer för Tammerfors spårvagnsnät

Väntkurerna  kommer att installeras i slutet av 2020. Foto: JCDecaux Finland Oy

Tammerfors spårvagnsoperatör Tampereen Raitiotie Oy har valt JCDecaux Finland Oy som leverantör av väntkurer med digitala reklamskyltar för spårvagnsnätets hållplatser.

Hållplatsleverantören ICDecaux valdes ut på grundval av en anbudsprocess och flera förhandlingar. I den första fasen deltog fyra företag i förfarandet, varav tre skickades till en slutlig anbudsinfordran.

JCDecaux är en global marknadsledare inom utomhusreklam med verksamhet i över 80 länder. I Finland verkar företaget över hela landet, från Rovaniemi till Helsingfors.

JCDecaux säljer hållplatskurer och förvärvar samtidigt reklamrättigheter under en period av cirka femton år. Staden Tammerfors får 20 procent av den digitala reklamtiden för stadskommunikation. Kostnaden för väntkurer täcks av reklamintäkter.

- Förutom spårvagnarna blir de nya hållplatserna i Tammerfors en framstående del av stadsbilden. Den slutliga utformningen av kurer kommer att garantera att de verkligen passar in i Tammerfors stadsbild. Förutom att skydda passagerare från regn och överdrivet solsken ger väntkurerna också viktig information för passagerarna. Hållplatserna med digitala reklamskyltar utnyttjas också delvis för visning av konst, säger järnvägsansvarige Markus Keisala från spårvagnsoperatören Tampereen Raitiotie Oy.

- Vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta det goda samarbetet med Tammerfors stad. Med avtalet kommer Tammerfors hållplatsinfrastruktur att utvecklas tillsammans med staden. De nya digitala reklamskärmarna kommer också att göra det enklare för stadens invånare att kommunicera med staden, säger Matti Viitala, chef för utveckling och teknik på JCDecaux Finland.