Järnvägslagstiftningen i Ukraina reformeras

Ukrainska tågoperatören Ukrzaliznytsias fjärrgående flaggskepp på stationen i Kyiv. Foto: Ukrzaliznytsia

Den 6 september offentliggjorde Ukrainska parlamentet detaljerna för en ny reformerad lagstiftning bland annat inom järnvägssektorn.

De föreslagna ändringarna är resultatet av Ukrainas associeringsavtal 2017 med Europeiska unionen.

- Vi anpassar vår lagstiftning efter en juridisk marknadsmodell, som tillämpas på europeiska järn- och inre vattenvägar, sa infrastrukturminister Vladislav Krykliy.

- Det handlar om att skapa en konkurrenskraftig marknad för person- och godstransporter.

De föreslagna åtgärderna inkluderar vertikal avskiljning av infrastrukturhantering från transportverksamhet och öppnande av tillgång till offentlig infrastruktur.

- Vi lägger grunden för rättvis konkurrens, för det är grunden för framgång, sade Krykliy.

- Vi ser fram emot parlamentets godkännande av dessa lagförslag så snart som möjligt, konstaterade Ukrainas infrastrukturminister.

Den 2 september uppmanade president Volodymyr Zelensky ministeriet för infrastruktur att i slutet av året utveckla en plan för omstruktureringen av landets järnvägsföretag Ukrzaliznytsia. Åtgärderna ska även omfatta liberalisering av lokmarknaden, samt förändringar vars syfte är att förbättra insynen och effektiviteten.