SJ bildar nytt bolag för Öresundstågtrafiken

SJ bildar dotterbolag: SJ Öresund. Foto: Sinikka Halme

SJ etablerar ett dotterbolag, SJ Öresund, som får i uppdrag att hantera Öresundstågstrafiken, vilken SJ tar över under nästa år. Anders Gustafsson är utsedd till vd för bolaget. I maj stod det klart att SJ fick uppdraget att köra och underhålla Öresundstågen från december 2020 till december 2028 med option på ytterligare två år. SJ Öresund AB kommer att ha helhetsansvaret för trafikplanering, drift och trafikledning, personal, underhåll och ersättningstrafik för Öresundstågen.

Beställarna har högt ställda krav på att SJ ska leverera en verksamhet med ökad punktlighet och högre kvalitet i alla delar än i dag. SJ bygger därför upp en helt ny organisation i Skåne för uppdraget inklusive en dedikerad driftledning och kommer att ta en helt ny depå i drift i Hässleholm dit allt underhåll av tågen ska flyttas. Underhållet görs för närvarande i Danmark av DSB. 

– Det är väldigt spännande att ta sig an det här uppdraget. Jag har ju haft förmånen att vara med hela vägen från upphandlingens start med framtagande av anbud och förhandling med beställarna. Den resan fortsätter nu med att jag får chansen att förverkliga det vi har lämnat anbud på, vilket är väldigt kul, säger bolagets nyutnämnde vd Anders Gustafsson.

Det nya vd-jobbet innebär dessutom att stockholmaren Anders nu blir skåning och flyttar till Malmö.

–  Jag är mycket nöjd med utnämningen av Anders som vd för SJ Öresund. Han har lång erfarenhet av tågbranschen och av upphandlad trafik. Öresund är en mycket spännande region med stark tillväxt och stora infrastrukturprojekt, säger SJs vd och koncernchef Crister Fritzson.