Spårvagnstestning startar vid Midland Metros förlängning i Birmingham

Det nattliga mätningstestet var ett förspel inför starten av ett fullständigt test- och drifttagningsprogram på sträckan Grand Central - Centenary Square, som kommer att öppnas för service i oktober 2019. Foto: TfWM

En milstolpe nåddes nyligen vid Birminghams Midland Metros förlängning i Westside denna vecka, när en spårvagn av typ CAF Urbos nådde Victoria Square i Birmingham för första gången.

Midland Metro Alliance säger att testkörningen är det första i Storbritannien då en spårvagn färdas med hjälp av batterikraft längs en modern lättbanelinje som är speciellt byggd och saknar helt el-ledningar.

Midland Metros Westside förlängning på 2 km planeras, designas och byggs av Midland Metro Alliance på uppdrag av Transport for West Midlands (TfWM).

Den första fasen som kommer att kosta runt 70 miljoner pund mellan Grand Central och Centenary Square kommer att öppnas i december och resten av förlängningen till Edgbaston förväntas bli färdig 2021.

Byggandet av fas 1 inleddes i juni 2017 och spårläggningen startade för förlängningen i Birminghams stadsdel Westside i februari 2019.