Skanska designar järnvägstunnel i England

Foto: Skanska

Skanska har genom ett joint venture med Costain och Strabag tecknat ett partneringavtal med High Speed ​​Two (HS2) Ltd. Kontraktet är värt cirka 300 miljoner kronor.

Kontraktet omfattar framtagandet av design och riktpris för HS2:s två huvudsakliga byggpaket. Kontraktstilldelningen bygger på det arbete som Skanska redan genomfört i ett joint venture med Costain på HS2 South Enabling Works och kommer bland annat att omfatta leverans av två tunnelplatser i och nära London.

Skanskas joint venture med Costain och Strabag har utsetts som preferred bidder för Euston-tunneln och dess infarter samt Northolt-tunnlarna. Efter en 16 månader lång partneringperiod, vilken beräknas starta under hösten 2017, kommer det byggarbetet fortsätta i inledningen av 2019, beräknat av Storbritanniens regering att vara värt GBP 1,8 miljarder.

Den nya HS2-järnvägen kommer att ge snabbare resor för passagerare mellan Birmingham och London, samtidigt som den skapar ytterligare kapacitet för att minska trycket på järnvägsnätet som helhet.

Projektet beräknas färdigställas år 2023 med de första tågen i trafik år 2026.