Finländska tågoperatören VR:s nettoomsättning och vinst ökade

Rolf Jansson, VR:s koncernchef och verkställande direktör, säger i rapporten att Finlands nya regeringsprogram kommer att stödja en långsiktig tillväxt i järnvägstrafiken. Foto: VR

VR presenterade nyligen företagsgruppens Business Review för januari-juni.VR: s jämförbara nettoomsättning och vinst ökade under första halvåret. Koncernen berömmer den finska regeringens program, som stödjer tillväxt i järnvägstrafik."

Nettoomsättningen ökade med 1,1 procent jämfört med året innan till 488,5 (483,2) miljoner euro. Rapporterad nettoomsättning minskade med 19,6 procent till 488,5 (607,2) miljoner euro.

Rapporten hänvisar till att minskningen av de redovisade intäkterna beror på försäljningen av VR Track till NRC Group Norway i januari.

VR: s jämförbara rörelseresultat exklusive VR Track: s rörelseresultat ökade 4,8 procent till 54,3 (51,8) miljoner euro. Koncernens rörelseresultat uppgick till 234,5 (52,9) miljoner euro.

I januari-juni rapporterade gruppen att resor med fjärrtåg ökade med 7,9 procent från ett år till nästa år och att tågen genomförde 7,2 (6,7) miljoner resor.

VR Transpoints godsvolym minskade med 5,6 procent till 18,5 (19,6) miljoner ton.

I sin översyn presenterar VR även utsikterna för räkenskapsåret 2019 och uppskattar att nettoomsättningen och rörelseresultatet för helåret kommer att växa måttligt jämfört med föregående år.

Koncernen förväntar sig att den övergripande ekonomiska utvecklingen avtar i år, men ser även en del trender som stimulerar till ökad järnvägstrafik - såsom urbanisering och ökad klimatmedvetenhet. Koncernen ser utrymme för tillväxt "både organiskt, genom utveckling och expansion av våra tjänster och genom att utforskning nya geografiska tillväxtområden."