Stora förändringar i kollektivtrafiken i Helsingfors

Den första fasen i byggandet av det nya Böle norr om Helsingfors stadskärna börjar närma sig sitt slut och det syns också i kollektivtrafiken. Bland annat återgick spårvagnslinjerna 2 och 7 till normala rutter i mitten av augusti 2019 efter ett uppehåll över sommaren. Foto: Uusi Pasila, kredit: Liisa Takala

Trafikarrangemangen i Helsingforsstadsdelen Böle, blir tydligare när kommunens nya stationsbyggnad blir färdig i oktober.

Samtidigt fortsätter ett omfattande centrumbygge omkring stationen.

Nyligen flyttade kollektivtrafiken i huvudstadsregionen redan ”över till vintertid.” Utöver ändringar i tidtabellerna innebar det också justeringar i många rutter både vad gäller spårvagnar.

Ett centralt område för förändringar i kollektivtrafiken i Helsingfors är nybyggnadsområdet i Böles centrum, där olika specialarrangemang på grund av byggarbetet har förekommit i flera år.Det här är en kortvarig lösning eftersom de två spårvagnslinjernas ändhållplatser flyttas till Böle tågstation i oktober när den nya stationsbyggnaden väl är klar.

– Flytten av spårvagnslinjernas ändstation från Västra Böle till stationsbyggnaden innebär att de som kommer med 2:an från Tölö inte längre behöver göra ett uppehåll i Västra Böle, förklarar Johannes Laitila från HRT:s kommunikationsavdelning.

Tunneln under tågspåren är ur bruk på grund av nya spårvagnslinjen Spårjokerns byggarbete och bussar som tidigare kört genom tunneln tar nu en undantagsrutt mellan Södra och Norra Haga i Helsingfors centrum.

I Helsingfors centrum fortsätter spårvagnslinje 1 att gå till Trekanten men ska under hösten återgå till sin normala rutt till stadens sydligaste stadsdel Eira.