Snowdon Mountain Railway beställer hybridlokomotiv

Snowdon Mountain Railway meddelar att denna nya drift-konfiguration kommer att leda till betydande underhålls- och bränslebesparingar. De nya loken kommer också att göra det möjligt för tågen att transportera ytterligare 12 passagerare. Foto: Snowdon Mountain Railway

Snowdon Mountain Railway har påbörjat processen med att byta ut sina befintliga diesellokomotiv, som har varit i drift på den historiska walesiska järnvägen sedan 1985. Tågoperatören har utnämnt brittiska Clayton Equipment, som prefererad leverantör för att leverera två kombinerade diesel-batterilokomotiv.

De nya lokomotiven, som har 800 millimeters spårvidd kommer att bedrivas med hjälp av högt vridmoment, underhållsfria elmotorer och med batteridrift och en dieselgenerator.

Linjen använder så kallade Abt-racket och drevsystemet för dragkraft och bromsning. Vid nedstigning kommer dieselgeneratorn att stängas av samtidigt som man övergår till regenerativ bromsning, som laddar batteriet effektivt.