SZDC tar itu med den tjeckiska kapacitetsutmaningen

Nya höghastighetslinjer och ETCS kommer att bidra till att stärka det tjeckiska järnvägsnätet för framtida tillväxt. Foto:SZDC

Stigande efterfrågan på gods och passagerare sätter det tjeckiska järnvägsnätet i ett permanent tillstånd av ökad belastning.

Jirí Svoboda, VD för infrastrukturchef SZDC, berättar för tidningen International Rail Journal hur nya höghastighetslinjer och ETCS kommer att stärka nätverket för framtida tillväxt.

Tjeckien har ett av de tätaste järnvägsnäten i världen och med den ekonomiska tillväxten som överskrider euroområdets länder används systemet alltmer väl.

Tjeckiska järnvägsoperatören (CD), landets största passagerartransporter, uppnådde ett nytt rekord i 2018 med 179,2 miljoner passagerare. Företaget expanderade och satte fart samtidigt även på RegioJets och Leo Express´ verksamhet som enligt rapporterna fortsatte att expandera.

I och med liberaliseringen av den regionala passagerarmarknaden som syftar till att leverera ytterligare kvalitetsförbättringar för passagerarna och mer trafik till järnvägen och trenden tycks fortsätta.

De kapacitetsutmaningar som infrastrukturförvaltaren SZDC står inför är särskilt akuta i huvudstaden Prag, där sysselsättningstillväxten och stigande huspriser har drivit fram en pendlingsökning.

- Många linjer i Prag och i angränsande områden har redan nått kapacitetsgränsen, eller står nära denna limit, förklarar SZDC: s VD Jirí Svoboda.

- Därför planerar eller genomför redan SZDC en rad nödvändiga investeringar i praktiskt taget alla problematiska områden.

Linjen Prag - Benešov u Prahy fyrdubblas, med betydande banarbeten som just nu pågår längs sträckan Prag Vršovice - Prag Hostivar.

Studier pågår om alternativ för ny infrastruktur i hjärtat av huvudstaden med syftet att avlasta linjer som matas in mot Prags centralstation.

- Vi kan anta att denna lösning kommer att inkludera linjer som går under jorden, med möjlighet att betjäna områden i staden som för närvarande inte har direkt tillgång till järnvägsnätet.

Längs korridoren Prag - Pardubice - Ceska Trebova - Ostrava/Brno har trafiken ökat avsevärt de senaste åren och kapaciteten begränsas nu hårt. Linjen är fortfarande dubbelspårig, med en trespårig sektion mellan Prag och Porícany.

I maj 2018 tilldelade SZDC ingenjörskonsultföretag Sudop ett kontrakt för att genomföra en genomförbarhetsstudie för två potentiella anpassningar, en via Havlíckuv Brod och den andra via Benešov u Prahy.