Planeringen av första höghastighetslinjen mellan Prag och Poříčany har inletts

Pendolino är idag det snabbaste tåget i Tjeckiska Republiken. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Hans Harbig

Dokumentationen för godkännandebeslutet (DÚR) och dokumentationen för miljökonsekvensbedömningen (MKB) för höghastighetslinjen mellan städerna Prag-Běchovice och Poříčany utarbetas för landets järnvägsförvaltning av ett tjeckiskt-franskt-brittiskt joint venture, en sammanslutning av företagen Sudop Praha, Egis Rail och Mott MacDonald.

Den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic valde entreprenörerna bland fyra internationella företag. Erbjudandet från de segrande företagen fick inte bara flest poäng i fråga om de kvalitativa indikatorerna, utan de erbjöd också det lägsta priset för handläggning av båda dokumenten för ett pris på 184,6 miljoner tjeckiska kronor.

Slutförandet av planeringsarbetet för denna inledande fas väntas i mitten av 2022.

Den nya höghastighetslinjen kommer att anslutas till det befintliga järnvägsnätet i västra änden vid stationen Prag-Běchovice och i östra änden till linjerna Poříčany - Pečky och Sadská - Nymburk. Dessutom genomgår den nuvarande Sadská - Nymburk-linjen en betydande modernisering.

Dessa anslutningar mellan VRT och de befintliga linjerna möjliggör tung användning av den nya infrastrukturen innan det större höghastighetsnätet är färdigt. Linjenätet kommer att användas av nästan alla fjärrtåg från Prag i östlig riktning, däribland av snabbtåg från Prag i riktning mot Kolín och Pardubice eller i riktning mot Nymburk och Hradec Králové. Dessa tåg kommer att frigöra utrymme för ytterligare expansion av attraktiv förortstrafik mellan Prag, Český Brod och Poříčany.

Den nya linjen kommer att ha fyra spår. Byggarbetet förväntas starta 2025 och tågtrafiken inleds under åren 2028-2029.