Kontrakt för höghastighetsbana Le Mans-Rennes tecknat

Foto: RFF

Ett kontrakt för en ny fransk höghastighetsbana, som kommer att förbinda Le Mans i Bretagne med Rennes i Loire-regionen, undertecknades nyligen. Projektet kommer att genomföras enligt konceptet offentlig-privat samverkan.

Den framtida höghastighetslinjen på182 kilometer kommer att vara en förlängning av den befintliga 180 kilometer långa linjen mellan Paris och Le Mans, som byggdes1989. Den nya linjen är en investering på drygt 3,3 miljarder euro och är det första offentlig-privat-samverkansavtalet som någonsin tecknats för en höghastighetslinje i Frankrike. De två parterna är Réseau Ferré de France från det offentliga och Eiffage från det privata. Banan kommer att medföra dramatisk kortare restider till västra Frankrike. Restiden från Paris till Rennes kommer när linjen står färdig 2017 då att ta mindre än 90 minuter.