Bättre komfort för funktionshindrade i Tjeckien

Pendolinotåg i Tjeckien. Foto: Honza Groh

Tjeckiens statliga trafikoperatör CD har börjat testa en vagn speciellt tillgänglighetsanpassad för personer med funktionshinder. Vagnen har inretts av det slovakiska företaget ŽOS Trnava. Den luftkonditionerade vagnen har fyra kupéer med sex säten vardera och 12 säten på en öppen yta. Vagnen är också utrustad med en rullstolshiss och en tillgänglighetsanpassad toalett.

Vagnen har också försetts med 230 V-eluttag, nya bord lämpliga för arbete eller spel samt cykelställ.

64 vagnar ska utrustas på detta sätta och användas på Euro City-linjer Prag till Wien, Bratislava, Budapest, Warszawa och München, liksom mellan olika städer i Tjeckien.

De första vagnarna tas i trafik senare i år och resten kommer successivt tas i drift fram till 2014.