Helsingfors metro fyller 30 år

Nordsjö station i Helsingfors Metro. Foto: Christer Wiik

I augusti fyller Helsingfors metro i 30 år. Metrotrafiken i Helsingfors började rulla 1982 på avsnittet Järnvägsstationen-Östra centrum. Därefter har metrolinjen byggts ut stegvis: till Gräsviken 1993 och till Nordsjö 1998. Den senaste i raden av stationer är Fiskehamnen, som öppnades 2007. Nu pågår även västlig utbyggnad av Metro Helsingfors.

Västmetron handlar om att Finlands näst största kommun, Esbo, ska få bättre kommunikationer till och från huvudstaden som ligger omedelbart öster om.

Målet är att den helautomatiserade Västmetron ska öppnas för trafik i slutet av 2015.

I samband med detta kommer även hela Helsingfors tunnelbanenät att vara förarlöst.