Georgiens järnvägar betackar sig för EBRD-lån

Georgiens järnvägar, JSC, har nyligen meddelat att de kommer att upphandla 200 nya vagnar till en kostnad av knappt 17 miljoner dollar. Vagnarna ska levereras till den 1 november 2012. Samtidigt kommer bolaget att upphandla lika många järnvägsplattformar för att serva godsvagnar med stora containrar. Värdet av den upphandlingen anges till cirka 15 miljoner dollar. Bolaget meddelar också att det vägrar att ta emot ett lån från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, ett lån som skulle uppgå till 100 miljoner euro och som skulle användas till att modernisera järnvägsnätet. Bolaget planerar istället att slutföra byggandet av en järnväg runt Tbilisi och en höghastighetsbana utan extern finansiering.